شرکت برق منطقه ای آذربایجان

- مشارکت در فرایند هدفگذاری و سیاستگذاری سازمان به منظور تحقق اهداف و ماموریتها

- تدوین راهبردها ، خط مشی ها ، استراتژی ها و برنامه های حوزه منابع انسانی در چارچوب اهداف و سیاستهای کلان شرکت .

- تهیه و تدوین برنامه های عملیاتی سالیانه و پیشنهاد بودجه مورد نیاز جهت اجرای فعالیت های حوزه منابع انسانی

- مطالعه و برنامه ریزی با توجه به نیازهای واقعی سازمان از حیث کارآمدی نیروی انسانی

- مطالعه و برنامه ریزی در جهت جذب ، حفظ و نگهداری نیروی انسانی

- تدوین سیاستها و برنامه های آموزشی جهت به روز سازی کردن دانش علمی و عملی کارکنان

- بررسی و طراحی راهکار مناسب جهت بازنگری و اصلاح ساختار سازمان براساس برنامه های اعلام شده و برقراری سیستمها و روشها و رویه های مناسب در انجام کار

- بررسی عملکرد واحدها ی تحت سرپرستی به منظور آشکارسازی نقاط قوت و قابل بهبود و تلاش در جهت اصلاح آن

- شناسایی راهکارها و فن آوری جدید و استقرار سیستم های مکانیزه و نرم افزار جامع منابع انسانی به منظور کاهش هزینه ها و زمان و تسریع در امور

-هماهنگی و ارتباط مستمر با شرکت تخصصی مادر ( توانیر ) و واحدها ی برون سازمانی به منظور تسریع و تسهیل در فرآیندها و فعالیتها ی حوزه منابع انسانی

-هماهنگی لازم با معاونین ، مشاورین ، دفاتر ، مجریان و کلیه کارکنان در زمینه حل و فصل مسائل اداری آنان

-همکاری در بهره گیری از نظام های اطلاعاتی مدیریت و نگهداری و بهره برداری از آن

- نظارت و حصول اطمینان از اجرای دقیق قوانین و مقررات ، مصوبات و دستورالعمل های مرتبط با منابع انسانی

- نظارت بر اجرای طرحهای مصوب طبقه­ بندی مشاغل کارمندی و کارگری در چارچوب دستورالعملها و ضوابط ابلاغی

-نظارت بر حسن اجرای اقدامات رفاهی ، ورزشی ، طرحهای بیمه ای و درمانی ، بازنشستگی ، نقل و انتقال کارکنان ، مرخصی ها و ماموریتها ، بازخرید ی ، استعفا، فسخ قرارداد و ...

-نظارت و پیگیری اجرای برنامه ها و طرحهای تحول اداری

-شرکت در کمیسیونها ، سمینارها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم .

- انجام سایر امور ارجاعی مرتبط .

 
 


تاریخ انتشار / بروز رسانی1400/05/09   تعداد بازدید 2664     https://www.azrec.co.ir/blog/u/22423   Modir Administrator
  • برچسب ها:
  • برچسبی برای این صفحه ثبت نشده است
آدرس صفحه

افراد کمتوانافراد کمتوان
کنتراستکنتراست
افزایش اندازهافزایش اندازه
کاهش اندازهکاهش اندازه

پسزمینه قرمزپسزمینه قرمز
پسزمینه سبزپسزمینه سبز
پسزمینه پیشفرضپسزمینه پیشفرض