شرکت برق منطقه ای آذربایجان
details

جلسه کمیته دولت الکترونیک برگزار شد

جلسه کمیته دولت الکترونیک با حضور مدیرعامل شرکت و اعضای کمیته برگزار شد.
در این جلسه ضمن بررسی مصوبات جلسه قبل گزارشاتی در خصوص سیستم داشبورد مدیریتی، تعاریف مستندات در ابلاغیه های حوزه¬های مختلف و راه¬اندازی فرآیند میزخدمت حضوری در اتوماسیون اداری ارائه شد.


 
 


تاریخ انتشار / بروز رسانی1400/11/24   تعداد بازدید 1602     https://www.azrec.co.ir/blog/u/22476   خانم میرزایی
0 رای --- ( 0 )
آدرس صفحه

ارسال نظر

افراد کمتوانافراد کمتوان
کنتراستکنتراست
افزایش اندازهافزایش اندازه
کاهش اندازهکاهش اندازه

پسزمینه قرمزپسزمینه قرمز
پسزمینه سبزپسزمینه سبز
پسزمینه پیشفرضپسزمینه پیشفرض