شرکت برق منطقه ای آذربایجان

روزهای ملاقات مردمی مدیر عامل هر هفته روزهای چهارشنبه با هماهنگی قبلی دفتر روابط عمومی انجام می شود.

ساعات کاری شرکت برق منطقه ای آذربایجان ، شنبه الی چهارشنبه از ساعت 7:00 صبح الی 16:00بعد از ظهر می باشد.

*در صورت وجود هرگونه پیشنهاد و انتقاد در خصوص موضوع فعالیت شرکت ، از طریق مراجعه حضوری به دفتر روابط عمومی یا تکمیل فرم نظر سنجی از ارباب رجوع موجود در صفحه اصلی در قسمت خدمات الکترونیکی ، پاسخ لازم ارائه خواهد شد .

*در صورت وجود هرگونه شکایت در خصوص موضوع فعالیت شرکت ، از طریق مراجعه حضوری به دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات یا تکمیل فرم شکایات موجود در صفحه اصلی سایت در قسمت خدمات الکترونیکی ، رسیدگی و پاسخ لازم ارائه خواهد شد .

ناممقامتلفن
شرکت برق منطقه ای آذربایجان ۰۴۱-۳۱۰۷۰۰۰۰
رسول اسماعیل زادهمدیر عامل۰۴۱-۳۳۸۵۱۸۵
سیدکمال سیدی مسلمیمدیر روابط عمومی۰۴۱-۳۳۸۰۹۵
آدرس مکاتبات الکترونیکیشرکت برق منطقه ایinfo@azrec.co.ir
ارتباط با بازرسین مبارزه و رشوه و سوء استفاده ازمقام اداریبازرس ماده ۹۱-۹۰۴۱-۳۱۰۷۳۰۸۷
بتول میرزاییمسئول بارگذاری محتوای وب سایت۰۴۱-31073182
شماره فکس ۰۴۱۳۳۸۵۳۶۰
کد اقتصادیشرکت برق منطقه ای آذربایجان۴۱۱۱۶۵۸۷۶۹۶۸

 

 
 


تاریخ انتشار / بروز رسانی2022/04/04   تعداد بازدید 6628     https://www.azrec.co.ir/blog/u/22431   Modir Administrator
  • برچسب ها:
  • برچسبی برای این صفحه ثبت نشده است
آدرس صفحه

افراد کمتوانافراد کمتوان
کنتراستکنتراست
افزایش اندازهافزایش اندازه
کاهش اندازهکاهش اندازه

پسزمینه قرمزپسزمینه قرمز
پسزمینه سبزپسزمینه سبز
پسزمینه پیشفرضپسزمینه پیشفرض