شرکت برق منطقه ای آذربایجان

مدیریت مصرف برق به معنای مصرف نکردن نیست بلکه صحیح مصرف نمودن است. منظور ما کاهش رفاه جامعه نبوده بلکه هدف ما کاربرد منطقی و بخردانه از انرژی الکتریکی است. کارایی بیشتر ، هزینه کمتر با استفاده بهینه برق امکان پذیر است.مدیریت مصرف به زبانی دیگر عبارت است از اعمال روشهای مدیریتی بر مصرف کنندگان انرژی الکتریکی و ارائه یک الگوی صحیح و مناسب جهت افزایش کارایی استفاده ازانرژی برق و بهره گیری از آن .

 
 


تاریخ انتشار / بروز رسانی1400/11/17   تعداد بازدید 1807     http://www.azrec.co.ir/blog/u/22447   Modir Administrator
  • برچسب ها:
  • برچسبی برای این صفحه ثبت نشده است
آدرس صفحه

افراد کمتوانافراد کمتوان
کنتراستکنتراست
افزایش اندازهافزایش اندازه
کاهش اندازهکاهش اندازه

پسزمینه قرمزپسزمینه قرمز
پسزمینه سبزپسزمینه سبز
پسزمینه پیشفرضپسزمینه پیشفرض