شرکت برق منطقه ای آذربایجان

- نظارت بر رعایت دقیق دستورالعمل های کاری ، روشهای اجرایی ، آئین نامه ها و مقررات مربوطه بر اساس الزامات سیستمهای مدیریت کیفیت و ایمنی .

- همکاری و هماهنگی با مدیر عامل و سایر معاونت ها در جهت تدوین ماموریت ، استراتژی ها و اهداف کلان شرکت .

- نظارت بر اجرای قوانین ، مقررات و دستورالعمل های صادره و انجام مطلوب وظایف واحدهای تحت سرپرستی .

- پاسخ به استعلام های معاونتهای شرکت و ارائه نظرات مشاوره ای ، کارشناسی و تجربیات مرتبط .

- ایجاد هماهنگی و روابط بین شرکت و سایر نهادها ( بر حسب ارجاع )

- پیگیری مسائل و مشکلات درون سازمانی و برون سازمانی ( بر حسب ارجاع )

- نظارت عالیه بر پیمانکاران حجمی و عوامل آنها و نیز بر حسن اجرا و رعایت دقیق مفاد قراردادهای فی مابین .

- بررسی ، نظارت ، تعامل و هماهنگی در خصوص کمیته ها ، شوراها و کارگروههای راهبردی شرکت و پیگیری مصوبات آنها .

- نظارت کلی بر اجرای قوانین ، ضوابط ، روشها ، دستورالعمل ها ، فرم های مصوب در کلیه معاونتها و دفاتر مستقل . ( ضمانت اجرایی این بند منوط به ارایه دستورالعملی می باشد که بعد از تهیه می بایستی به تصویب مدیریت محترم عامل رسانیده شود )

- ایجاد هماهنگی های لازم بمنظور تشکیل جلسات شورای معاونین و تهیه دستور جلسه با هماهنگی مدیر عامل .

- شرکت در جلسات شورای نظارتی بعنوان نماینده مدیر عامل .

 
 


تاریخ انتشار / بروز رسانی   تعداد بازدید 2094     http://www.azrec.co.ir/blog/u/22420   Modir Administrator
  • برچسب ها:
  • برچسبی برای این صفحه ثبت نشده است
آدرس صفحه

افراد کمتوانافراد کمتوان
کنتراستکنتراست
افزایش اندازهافزایش اندازه
کاهش اندازهکاهش اندازه

پسزمینه قرمزپسزمینه قرمز
پسزمینه سبزپسزمینه سبز
پسزمینه پیشفرضپسزمینه پیشفرض