شرکت برق منطقه ای آذربایجان

اهم وظایف معاونت مالی و پشتیبانی شرکت

این معاونت بعنوان یک واحد ستادی شرکت وظایف چند گانه ای به شرح ذیل را عهده دار می باشد:

  • وظیفه تدارک ، تامین تجهیزات ، ماشین آلات ، ابزار و کلیه خدمات مشاوره و پیمانکاری شرکت برق منطقه ای در سطح سه استان آذربایجانشرقی ، آذربایجانغربی و اردبیل را بر عهده دارد که این امر در چهارچوب قوانین و مقررات ناظر بر شرکت و در قالب بودجه و تخصص های مقرر انجام می گیرد.
  • ثبت و ضبط عملیات مالی شرکت در قالب منابع داخلی و عمومی با رعایت استانداردهای حسابداری ، دستورالعملها و مقررات ذیربط و ارائه صورتهای مالی به مراجع ذیربط.
  • تعامل با مراجع محترم نظارتی در خصوص رفع ابهامات و پاسخ به سوالات مطروحه از طرف مراجع مذکور.
  • با توجه به حساسیت و گرانبها بودن اکثر تجهیزات برقی ، انبارش و نگهداری این تجهیزات در شرایط مندرج در کاتالوگ از اهمیت خاص برای شرکت برخوردار می باشد که این امر در سطح سه استان و در قالب بیش از ۴۰ انبار توسط واحد انبارهای شرکت انجام می گیرد.
  • با عنـایت به نیاز اکـیپ های بهـره برداری و تعمیراتی به قطعات و لوازم یدکی، واحد انبارها بصـورت 24 ساعته آماده ارائه خدمات می باشد.
  • در بخش خدمات ، مجری طرحهای خدماتی علاوه بر قسمت نقلیه،نگهداری ساختمان های اداری ،مهمانسراها ، خانه های سازمانی و تامین امورتشریفات و پذیرائی درواحدهای مختلف شرکت، امر نظارت بر۵ پیمانکار خدماتی راعهده دارمی باشد.
 
 


تاریخ انتشار / بروز رسانی1400/05/09   تعداد بازدید 2147     http://www.azrec.co.ir/blog/u/22422   Modir Administrator
  • برچسب ها:
  • برچسبی برای این صفحه ثبت نشده است
آدرس صفحه

افراد کمتوانافراد کمتوان
کنتراستکنتراست
افزایش اندازهافزایش اندازه
کاهش اندازهکاهش اندازه

پسزمینه قرمزپسزمینه قرمز
پسزمینه سبزپسزمینه سبز
پسزمینه پیشفرضپسزمینه پیشفرض