شرکت برق منطقه ای آذربایجان

- تهیه و تدوین و پیشنهاد خط مشی های لازم در زمینه طرح و توسعه شبکه انتقال و فوق توزیع منطقه به مقام مافوق جهت تصویب براساس برنامه های مصوب .

- نظارت بررعایت دقیق دستورالعملهای کاری , روشهای اجرائی , آئین نامه ها و مقررات مربوطه براساس الزامات سیستمهای مدیریت کیفیت و ایمنی .

- برنامه ریزی و انجام مطالعات , طراحی و تهیه نقشه های اجرایی مورد نیاز پروژه های انتقال و فوق توزیع .

- ارسال گزارشات رسیده ازواحدهای تحت سرپرستی درخصوص مشکلات احتمالی موجود دراجرای الزامات سیستمهای کیفیت و ایمنی به نماینده مدیریت درکیفیت و ایمنی .

- برنامه ریزی در جهت جذب اعتبارات و بودجه مصوب برای اجرای پروژه های مصوب .

- تجزیه و تحلیل عملکرد واحد تحت سرپرستی و ارائه راهکارهای مناسب جهت ایجاد انگیزه و ارتقاء وضعیت روانی و مسئولیت پذیری کارکنان تحت سرپرستی .

- تهیه و تدوین دستورالعملها و آئین نامه های مهندسی و ارائه به مقام مافوق جهت تصویب .

- ابلاغ ضوابط و استانداردها و دستورالعملهای فنی و مهندسی طرحها به واحدهای ذیربط و نظارت بر اجرای دقیق آنها .

- بررسی و تأیید مدارک و مشخصات فنی قرارداد پروژه ها .

- بررسی و تأیید صلاحیت فنی مشاوران و پیمانکاران و همکاری لازم در انتخاب آنها .

- بررسی متون قرارداد با کارفرما از نظر فنی و تهیه اسناد و مشخصات فنی برای شرکت در مناقصات و قراردادها

- بررسی اقتصادی پروژه ها و تهیه و تسلیم انواع تحلیلهای لازم در این زمینه .

- انتخاب و پیشنهاد مجریان پروژه ها جهت تصدی پستهای مربوطه .

- بررسی پیشرفت عملیات اجرایی پروژه ها و بازبینی مداوم برنامه های زمان بندی شده .

- نگهداری آرشیو فنی و بانک اطلاعات مربوط به پروژه های جاری .

- بررسی و تأیید صورت وضعیت نهایی پیمانکاران جهت پرداخت .

- بازدیدهای ادواری از روند پیشرفت پروژه ها و کنترل پیشرفت پروژه ها براساس برنامه های تدوین شده و قراردادهای منعقده و ارائه راه حلهای مناسب برای حل و فصل مسائل و مشکلات احتمالی و تسریع بخشیدن به روند کار .

- بررسی عملکرد واحدهای تحت سرپرستی بمنظور شناخت نارسائیها و انجام اقدامات لازم در رفع آنها .

 
 


تاریخ انتشار / بروز رسانی1400/05/09   تعداد بازدید 2365     http://www.azrec.co.ir/blog/u/22424   Modir Administrator
  • برچسب ها:
  • برچسبی برای این صفحه ثبت نشده است
آدرس صفحه

افراد کمتوانافراد کمتوان
کنتراستکنتراست
افزایش اندازهافزایش اندازه
کاهش اندازهکاهش اندازه

پسزمینه قرمزپسزمینه قرمز
پسزمینه سبزپسزمینه سبز
پسزمینه پیشفرضپسزمینه پیشفرض