شرکت برق منطقه ای آذربایجان

-کنترل و نظارت بر کلیه واحدهای تحت سرپرستی و شرکتهای پیمانکاری ذیربط و صدور دستورات لازم بمنظور هماهنگ نمودن کلیه عملیات و فعالیتهای واحدهای تحت سرپرستی در جهت بهره برداری بهینه از شبکه فوق توزیع و انتقال .

- نظارت و کنترل بر اجرای مقررات و دستورالعلمها و روشهای فنی و ایمنی مربوط به بهره برداری و نگهداری و عملیاتی و تأسیسات فوق توزیع و انتقال واحدهای ذیربط و ارائه پیشنهادات مقتضی در این رابطه .

- نظارت بر تنظیم و اجرای صحیح برنامه های سرویس و پیشگیری و تعمیرات دوره ای و اساسی تأسیسات تحت پوشش توسط واحدهای ذیربط بمنظور استفاده و نگهداری بهینه آنها .

- پیش بینی تنگناهای بهره برداری شبکه فوق توزیع و انتقال و تولید نیروی منطقه تحت پوشش و پیشنهاد توسعه و بهبود سیستم در جهت رفع تنگناهای مذکور و اصلاح وضعیت موجود شبکه تحت بهره برداری .

- نظارت و کنترل بر پروژه های بهینه سازی انتقال نیرو .

- نظارت و کنترل در مورد پیش بینی , سفارش و تهیه به موقع لوازم یدکی ساخت داخل و یا خارجی مورد نیاز شبکه فوق توزیع و انتقال و تولید نیرو .

- نظارت و کنترل بر مصارف بودجه در محدوده های تعیین شده با توجه به چارچوب بودجه مصوب و پیشنهاد بودجه های سرمایه ای و عملیاتی تأسیسات فوق توزیع و انتقال .

- نظارت بر اجرای قوانین ، مقررات ، دستورالعملها و آیین نامه های اجرایی مربوطه در کلیه واحدهای تحت سرپرستی .

- نظارت مستمر بر اجرای اقتصادی کلیه پروژه ها و عملیات ذیربط و رعایت صرفه و صلاح شرکت در کلیه اقدامات و تصمیمات .

- بررسی و تحلیل بموقع حوادث شبکه ذیربط و مستند سازی آنها در راستای اجرای مدیریت دانش و اعمال تمهیدات لازم و سریع بمنظور جلوگیری از تکرار حوادث مشابه .

- ارائه گزارشات ۶ ماهه (فنی، مالی و ...) از وضعیت و روند کار کلیه قراردادهای ابلاغی ذیربط به همراه هرگونه پیشنهادات مقتضی به مدیریت شرکت .

 
 


تاریخ انتشار / بروز رسانی1400/05/09   تعداد بازدید 2576     http://www.azrec.co.ir/blog/u/22425   Modir Administrator
  • برچسب ها:
  • برچسبی برای این صفحه ثبت نشده است
آدرس صفحه

افراد کمتوانافراد کمتوان
کنتراستکنتراست
افزایش اندازهافزایش اندازه
کاهش اندازهکاهش اندازه

پسزمینه قرمزپسزمینه قرمز
پسزمینه سبزپسزمینه سبز
پسزمینه پیشفرضپسزمینه پیشفرض