شرکت برق منطقه ای آذربایجان
 • برقراری ارتباط با ادارات و دوایر دولتی و رسانه های گوناگون بمنظور انعکاس عملکردها و دستاوردهای شرکت و پاسخگویی به نقطه نظرها و انتقادهای آنان در موارد مورد نیاز
 • هماهنگی و برنامه ریزی بازدیدهای رسمی مدیرعامل و مسئولین شرکت از تأسیسات و ساختمانهای شرکت و یا خارج از حوزه عملکرد شرکت و همچنین تدارک و برنامه ریزی برای مسافرتهای مدیرعامل و مسئولین شرکت
 • اجرای سیاستها و برنامه های تبلیغاتی و انتشاراتی سازمان
 • طراحی چهارچوب برنامه های رسانه ای ( اطلاعاتی , ارشادی , تبلیغی ) . ارزیابی تأثیر تبلیغات و یا خدمات برمخاطبان و مشترکان با شیوه های علمی
 • اجرای امور مطبوعاتی و سمعی و بصری و سینمایی شرکت
 • انجام برنامه ریزی و نظارت و هماهنگی درجهت برگزاری سمینارها و کنفرانسها , جشنها و نمایشگاهها و سایر مراسم رسمی در شرکت
 • برگزاری مراسم جشن تقدیر و اهداء جوایز به دانش آموزان و دانشجویان ممتاز
 • مستندسازی پروژه ها و وقایع سازمان و گردآوری و آرشیو موضوعات منعکس شده در رسانه های گوناگون درباره فعالیتهای سازمان ، کتب و نشریات تخصصی سازمانی
 • انعکاس اخبار و گزارشات مربوط به نقطه نظرها و انتقادات و پیشنهادات استفاده کنندگان از خدمات سازمانی که در رسانه های گروهی و روابط عمومی مطرح و درج می گردد به واحدهای ذیربط
 • انجام مطالعات و بررسیهای ویژه درمورد مسائل جامعه که در فعالیتهای شرکت مؤثر می باشند
 • نظرسنجی از مشترکین و مراجعین شرکت و جمع بندی و بررسی و تجزیه و تحلیل نظرات
 • اجرای دستورالعمل های کاری روش های اجرایی ، آیین نامه ها
 
 


تاریخ انتشار / بروز رسانی1400/05/09   تعداد بازدید 1849     http://www.azrec.co.ir/blog/u/22426   Modir Administrator
 • برچسب ها:
 • برچسبی برای این صفحه ثبت نشده است
آدرس صفحه

افراد کمتوانافراد کمتوان
کنتراستکنتراست
افزایش اندازهافزایش اندازه
کاهش اندازهکاهش اندازه

پسزمینه قرمزپسزمینه قرمز
پسزمینه سبزپسزمینه سبز
پسزمینه پیشفرضپسزمینه پیشفرض