فرم درخواست انشعاب (حقیقی)
نام (*)
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
نام خانوادگی (*)
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
نام پدر (*)
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
شماره شناسنامه (*)
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
کد ملی (*)
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
کد ملی ده رقمی ، بدون خط تیره بصورت کامل نوشته شود .
شماره تلفن (*)
Invalid Input
به عنوان نمونه :۳۱۰۷۳۰۲۴-۰۴۱
شماره فاکس (*)
مقدار نا معتبر
به عنوان نمونه ۰۴۱۳۵۲۶۱۷۱۱
شماره موبایل (*)
مقدار نا معتبر
به عنوان نمونه ۰۹۱۲۱۱۱۱۱۱۱
پست الکترونیکی (*)
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
test@yahoo.com
آدرس محل نصب انشعاب (*)
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
مشخصات محل درخواست انشعاب بصورت کامل : خیابان ،جاده،بزرگراه ذکر گردد .
کد پستی (*)
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
کد پستی ده رقمی جهت مکاتبات ذکر گردد.
زمان بهره برداری از انشعاب (*)
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
توضیح در خصوص زمانبندی بهره برداری از انشعاب
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
به عنوان نمونه :فاز اول :۹۶/۰۶/۰۱ - ۸ مگا وات فاز دوم : ۹۷/۰۶/۰۱ - ۱۵ مگاوات
متقاضی محترم: شرکت برق منطقه ای آذربایجان مسئولیت فروش و خدمات پس از فروش انشعابات برق در سطح ولتاژ ۶۳ کیلوولت و بالاتر و همچنین ۷۰۰۰ کیلووات و بالاتر را در سه استان آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل بر عهده دارد
میزان قدرت درخواستی (*)
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
کیلووات
نوع انشعاب (*)مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
توضیحات
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
بدون تکمیل تمامی فیلد های ستاره دار امکان ارسال درخواست وجود ندارد .
مجوز تاسیس یا پروانه بهره برداری (*)
مقدا ر نا صحیح
حداکثر ۱ مگابایت
اسکن درخواست کتبی (*)
مقدا ر نا صحیح
حداکثر ۱ مگابایت
تصویر امنیتی (*) تصویر امنیتی
به روز رسانی تصویر
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
چنانچه قادر به خواندن تصویر نیستید دکمه "به روز رسانی" را فشار دهید
ارسال